Site Overlay

Sušení ovoce mrazem

Využití

Sušení mrazem se používá při sušení potravin a záchraně cenných archiválií. Využití má i ve farmaceutickém a biotechnologickém výzkumu a k výrobě kosmetických přípravků a léčiv.

Metodu lyofilizace popsal a vědecky prosadil francouzský vědec Dr, J. A. d´Arsonval. Masivnější využití nastalo s příchodem 2. světové války, kdy bylo potřeba na frontu přepravovat krevní sérum s dostatečnou trvanlivostí a s minimální hmotností.

sušené ovoce

Vlastnosti potravin sušených mrazem

Lyofilizované potraviny vynikají především nízkou hmotností, při zachování výživových látek. V závislosti na balení mají pak lyofilizované potraviny prodlouženou životnost. Kvůli těmto vlastnostem jsou tyto potraviny vhodné pro lidi, kteří cestují na daleké výpravy a expedice. Díky tomu, že teplota při sušení nepřesahuje 42 °C, potraviny takto sušené se dají využít v raw stravě. Při lyofilizaci potravin se nemusí postupovat tak opatrně, jako když se suší například květiny nebo medikamenty, a proto je sušení poměrně rychlé a trvá jen 1-2 dny.

sušené ovoce1

Celý proces má několik fází:

Zmrazení – Vlhký materiál se zamrazí pod teplotu, při které nemůže existovat v kapalném skupenství. Při tuhnutí vody může docházet k mikroskopickým trhlinám v produktu. Proto se musí postupovat šetrně. Obvykle se zamrazuje na teplotu -20 °C až -50 °C.

Primární sušení – V mrazícím zařízení se sníží tlak vzduchu a dodá se tolik tepla, aby voda mohla sublimovat. Takto se z materiálu odstraní až 95 % vody. Sublimace se musí dělat pozvolna, aby se materiál nepoškodil.

Sekundární sušení – Pokud je žádoucí docílit ještě suššího stavu, přistupuje se k další fázi sušení. Při tomto sušení se odstraní zbývající nezamrzlé molekuly vody. Ty se drží na povrchu materiálu. Teplota v sušící komoře se musí ještě zvednout a tlak se ještě více sníží. Dojde k narušení vazby mezi vodou a povrchem materiálu.

Chutné sušené ovoce mrazem Nakliceno, si zachovává ve velké míře své nutriční hodnoty a vynikající chuťové vlastnosti. Koupit si ho můžete v osvědčeném e-shopu.